Renovatie

Wij zijn gespecialiseerd in renovatie van:

 • Bitumineuze daken
 • Dakgoten en hemelwaterafvoeren
 • Loden aan- en afwerkingen
 • Dakkapellen

Energiebesparing

Indien er een gebouwonderdeel gerenoveerd wordt, zullen wij altijd bekijken of er energiebesparende maatregelen toegepast kunnen worden.

 • Wegnemen van tocht
 • Isoleren van daken
 • Isoleren van boeiboorden en gevels
 • Plaatsen van zonnepanelen i.s.m. Electro van Goch

Restauratie

Voor restauratie van monumentale daken en ornamenten hebben wij gekwalificeerde en gespecialiseerde vakmensen in dienst. Hierdoor kunnen wij ons erfgoed voor de volgende generaties bewaren.

 • Historische gebouwen
 • Kerken
 • Wegkapellen
 • Kruiswegstaties
 • Ornamenten

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw denken we graag in een vroeg stadium mee met de klant, architect of aannemer.

 • Soort dakbedekking
 • Isolatie / afschot
 • Details van het te bouwen object
 • Waterafvoersystemen
 • Duurzame energie

Onderhoud

Een goed en schoon dak met een perfect functionerende waterafvoer vinden we belangrijk. We ontzorgen u graag door periodiek onderhoud aan uw dak uit te voeren. Dit doen we voor:

 • Particulieren
 • Bedrijven
 • Verenigingen van Eigenaren.
 • Stichtingen
 • Beleggers
 • Woningbouwverenigingen
 • Scholen

Deze werkzaamheden kunnen ook opgenomen worden in een meerjarig onderhoudsplan.

Meerjarenplanning

Niet elk dak heeft dezelfde levensduur. Ook in gedeelten kan gerenoveerd worden. Een gevolg hiervan is dat u de kosten voor renovatie over verschillende jaren kunt spreiden. Een onderdeel van ons meerjarenplan is het jaarlijks inspecteren en reinigen van uw daken en/of dakgoten.

U ontvangt hiervan een inspectierapport.

Offertes

Offertes maken wij nadat we de situatie ter plaatse hebben bekeken.
We laten de klant maar ook het dak zijn verhaal doen. Jazeker ieder dak vertelt zijn verleden. Denk hierbij aan verbouwingen, uitbreidingen schades etc. We nemen de tijd om goed te luisteren en zorgvuldig te kijken.

Vervolgens bieden we de klant mondeling onze keuzemogelijkheden aan. Vaak zijn er een aantal opties. Hieruit maakt de klant een keuze. Om een aanbod te kunnen doen gaan we met behulp van een calculatieprogramma de prijs bepalen. Vaak maken we er een tekening bij in 2d CAD waarbij we in duidelijke taal uitleggen wat en waar we iets kunnen gaan doen. Het is en blijft maatwerk.

Zo nodig spreken we nogmaals af om de details door te nemen. Als de keuze is bepaald en de opdracht is verleend gaan we aan de slag.