Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  (M.V.O.)

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met belanghebbenden.

Top Support Dakwerken werkt vanuit het MVO gedachtegoed.

Wij doen dit door:

  • Ecologisch verantwoord te werken
  • Milieu bewuste afvalstroomverwerking
  • Recyclen van materialen
  • Participeren in stimuleringsprojecten ten bate van langdurig werkzoekenden
  • Aanbieden van stageplaatsen aan MBO scholieren
  • Het pro deo restaureren van wegkapellen
  • Diverse bestuursfuncties behoud cultureel erfgoed
  • Transparant werken