Renovatie en isolatie platdak

Renovatie en isolatie platdak, Verkleijstraat 2 Leunen

Het begroeide en ongeïsoleerde dak en overstekken hebben wij vervangen door een nieuw dakbeschot op afschot en voorzien van een nieuwe isolatielaag PIR 90 mm. Vervolgens is er een twee laagse SBS bedekking aangebracht en voorzien van een ballast laag van grind.